Płatności

Przelew tradycyjny na konto
67 1050 1562 1000 0097 3578 2451
Gwiazda Zaranna Marta Stoga 
ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów 

W tytule płatności proszę podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia:
 
numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.
 
Dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia.